Repülőcserkészekkel száll a magasba a tábori lelkész – GyőrPlusz

Városunk lehet az ifjúsági repülés zászlóshajója – állítja Szabó János evangélikus tábori lelkész, a Győri Repülőcserkész csapat alapítója, melyhez hasonló szervezet csak Nagy-Brittaniában működik.

Egy repülésért rajongó lelkésszel, egy irodalomtanárral és két szép okos gyerekkel gazdagodott Győr négy évvel ezelőtt, amikor Szabó János családjával városunkba költözött a Győri Evangélikus Egyházközség lelkészi munkáját vállalva, amit 2016-ban tábori lelkészi feladatra váltott. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy hamarabb megismerte a péri repteret, mint ahogy az első istentiszteletét megtartotta volna Győrben. Szabó János ugyanis a repülés szerelmese, annak ellenére, hogy a mai napig „tanulóvezető”.

De kezdjük az elején Szabó János bemutatását, aki, mint mondja 45 évesen az élete zenitjén tart, célja a katonák, az emberek életét könnyebbé tenni a lelki szolgálatával, e mellett elsődleges feladatának tartja az ifjúsági repülés működtetését, fellendítését Győrben.

Szabó János Berettyóújfaluból, egyszerű családból származik, kamaszkorában – minden külső nyomás nélkül – kezdett templomba járni, ahol magával ragadta a szentírás, az istentiszteletek öröme. Ekkor érett meg benne a gondolat, ha Isten is úgy akarja, akkor ő a szolgája lesz. A hit felé fordulásban valószínűleg nagy szerepe volt az apai nagypapának, aki 21 évesen került a keleti frontra, mint felderítő, ahol később súlyosan megsebesült és hadifogságba esett. Őt a hite, az imakönyve és azoknak a közössége mentette meg, akik ugyanúgy hittek, mint ő. Túlélte a fogságot és 26 évesen hazatért. Szabó János úgy véli, ezért az elődöknek megbecsüléssel, a mai katonáknak pedig keresztényi szolidaritással tartozik.

Már egész fiatalon vonzotta a katonai pálya, a repülés, aztán különböző okok miatt mégis evangélikus lelkész lett, az Istent szolgálja. Sokfelé lakott élete során, Győrbe Szarvasról érkezett, ahol sokrétű munka várta egyrészt az evangélikus gyülekezetben, másrészt az idősotthonban, az iskolában és az óvodában.

A katonai hivatás iránti vágyát azonban soha nem adta fel, 27 évvel ezelőtt sorkatonai kiképzésen, majd Önkéntes Műveleti Tartalékos kiképzésen és két évvel ezelőtt Tatán, egy alapkiképzésen vett részt, és már 2004-ben jelentkezett tábori lelkésznek. Végül 2016-ban kapott lehetőséget arra, hogy laktanyában, a katonákat szolgálja, heti négy napban az MH 25. Klapka György Lövészdandár tábori lelkésze, valamint – mivel a győri helyőrségben többéves kihagyást követően 2016 decemberétől újra indult a lelkészi szolgálat – az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrednél Szabó János főhadnagy lett a lelkész, így hetente egy napot a győri bajtársai között tölt.

A tábori lelkészi szolgálat egyébként 1994-ben szerveződött újjá az országban, a római katolikus, a református, az evangélikus egyházzal, az izraelita felekezettel született megállapodás, miszerint ezek a felekezetek lelkigondozókat delegálnak a magyar honvédségbe, akik ökumenikus szellemben végzik munkájukat. A többi kisegyházhoz tartozó katona lelkigondozását a protestáns tábori lelkészi szolgálat látja el.

És hogy mi is egy tábori lelkész feladata? A vallásgyakorlás magánügy, aki akarja, annak a katonaság biztosítja a szabad vallásgyakorlás lehetőségét – szögezi le a lelkipásztor. Istentiszteleteket, bibliaórákat tart, és mivel életvitelszerűen a katonák között él, lehetősége van a személyes beszélgetésekre is. Fontos szerepe van a katonák jellemformálásában, és hozzájárul ahhoz, hogy a szolgálatot nyugodtan, lelkiismeretesen végezhessék. Segít az egyházi ügyek intézésében, hitoktatást, jegyes-oktatást, keresztelőt és esketést tart. Szabó János elárulja, vannak olyanok, akik a katonaságnál töltött idejük alatt térnek, keresztelkednek meg.

A lelkészt gyakorta vezénylik országunk déli határára az ott szolgálatot teljesítők lelki segítésére. Azt mondja, a határon dolgozóknak, akik távol vannak családjuktól, otthonuktól, nagy szükségük van a lelki támaszra, arra, hogy legyen segítségük a kisebb-nagyobb problémáik bizalmas megbeszélésére, feldolgozására. Nyáron újabb feladatok várják, több hónapon át a Balkánon állomásozó magyar katonáknak nyújt majd lelki segítséget.

Szabó János másik nagy szerelme és egyben feladata a repülés. Öt évvel ezelőtt létrehozta a győri Arrabona Repülőcserkész Egyesületet, azzal a céllal, hogy a repülés iránt érdeklődő gyerekek számára elérhető sporttevékenység legyen a repülés, megismerhessék a repülőüzemet, mint életpályát, és aki alkalmas, megtanulhasson vitorlázórepülővel repülni. Az egyesület egy független ifjúságnevelő szervezet, melynek szakmai munkáját a Győri Aero Klub Egyesület vitorlázó szakosztálya, és a Magyar Szárnyak Kft. támogatja. Az egyesületben folyó munka használható tudással vértezi fel a gyerekeket, többek mellett elsajátítják az aerodinamikai, a technikai, a meteorológiai, a kommunikációs és az irányítási ismereteket. A repülőcserkészek rendszeresen végeznek gyakorló, szoktató repüléseket, aki pedig betöltötte a 15. életévét, az már gépre is szállhat. Akik alkalmasak és kitartóak, végül megszerezhetik a hivatalos pilótajogosítványt is. A repülőcserkészek nyaranta repülős tábort tartanak a Győr-Pér Repülőtéren, ahol a gyerekek aktívan kiveszik részüket a repülőtér működtetésében, a gyakorlati foglalkozásokon a modellrepülésbe és a vitorlázórepülésbe is belekóstolhatnak. Nyaranta még egy táborban is részt vesznek a fiatalok, amikor a Balatonon, a vízen ismerkednek meg az aerodinamikával, a vízi vitorlázással.

Szabó János azt is elmondta, tavaly decemberben harmadjára hozták el a győriek számára a Betlehemi Békelángot. Az örökláng Betlehemben Jézus Krisztus születésének barlangjában ég, onnan osztrák cserkészek vitték Bécsbe a lángot, ahol szétosztották az Európa különböző országaiból érkező cserkészek számára, köztük a győri repülőcserkészeknek. Ők pedig a Széchenyi téren adták át a szeretet lángját a győrieknek.

Szerző: Földvári Gabriella

Fotó: Németh Attila, Marcali Gábor

Forrás: Repülőcserkészekkel száll a magasba a tábori lelkész