Visszafogadó ünnepséget és feladatszabó értekezletet tartottak

Március 13-án befejeződött a parancsnoki beosztás átadás-átvétele a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál. Délelőtt aláírásra kerültek az elkészült jegyzőkönyvek, amelyeket Sipos Antal ezredes átadó-, Horváth Gábor dandártábornok átvevő parancsnok valamint Huszár János vezérőrnagy, MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka írt alá.

   Ezt követően a visszafogadó ünnepségen Huszár János vezérőrnagy köszöntötte a KFOR-15 és IKBK-3 missziókból hazaérkezett katonákat. Tiszteletükre a dandár állófogadást rendezett, ahol beszédet mondott Michl József Tata város polgármestere, Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, valamint Horváth Gábor dandártábornok dandárparancsnok.

   Délután végrehajtásra került az évértékelő- és feladatszabó értekezlet, melynek során az átadó és átvevő parancsnokok jelentettek Huszár János vezérőrnagynak, a MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának. A rendezvény Sipos Antal ezredes, átadó parancsnok évértékelő jelentésével kezdődött. Megbízott dandárparancsnokként – az értékelt időszakban – kiemelte, hogy a dandár kiváló helytállással nézett szembe a végrehajtott feladatokkal. A jelentés során külön értékelésre kerültek az alegységek, valamint a dandár működési és szolgálati elemei (gazdálkodás, szervezés, készenléti szolgálatok). Az alakulat értékelése során nem megfelelő értékelés nem volt, a működési elemek jól, a szolgálati elemek összeségében jól, az alegységek jól és megfelelően teljesítettek, a tárgyidőszakban. Sipos Antal ezredes a jelentés zárásaként külön kiemelte, hogy a 2017-es évben nagy hangsúlyt kell fektetni a parancsnoki gondoskodásra, a kötelességtudatra és a becsületre.

A feladatszabó jelentésében Horváth Gábor dandártábornok, elsődleges célnak tűzte ki a dandár állományának, hogy az alegységeken belüli összekovácsoltságot erősíteni kell. Továbbá a következő időszak kihívásai nagy elvárásokat állítanak az alakulat elé. Több nemzetközi gyakorlat, szakkiképzés kerül végrehajtásra, nem beszélve a tatai Patara rendezvényről, amely idén a X. jubileumát éli meg, valamint a Regionális Katonazenekari Fesztivál, amelyen a helyőrségzenekar minden évben részt vesz.

 Az értekezlet záróbeszédét Huszár János vezérőrnagy tartotta, melynek során megköszönte a dandár helytállását. Továbbá kiemelte, hogy az összekovácsoltság fejlesztését nagyban befolyásolja a parancsnoki állomány. Az ÖHP parancsnoka ezzel összekötve idézte Benkő Tibor vezérezredes, vezérkarfőnök szavait a parancsnoki jellemről: „Katonáikkal szemben legyenek szigorúak, követelménytámasztóak, és mindezt úgy valósítsák meg, hogy maradjanak emberségesek. Lássák el hivatásukat példamutatóan, munkájukban döntéseik alkalmával legyenek következetesek.” Ezeken kívül kiemelte, hogy a parancsnoknak a napi életet jól kell megszerveznie, továbbá legyen jó kiképző és harcvezető is egyben. A rendezvény végén Huszár János vezérőrnagy köszönete jeléül emléktárgyat adott Horváth Gábor dandártábornoknak, az Összhaderőnemi Parancsnokságon végzett munkája elismeréséül.